Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Mannenvereniging Boaz

Het doel van de mannenvereniging is verdieping van de geestelijke- en de verstandelijke kennis en de inzichten in de Bijbel, de drie formulieren van Enigheid en de Kerkgeschiedenis. Daarnaast de opbouw van het persoonlijke- en gemeenteleven ten nutte van onze naaste en tot uitbreiding van het Koninkrijk van God. De mannenvereniging vergadert in het winterseizoen één keer per maand op woensdagavond.

Bestuur Mannenvereniging Boaz:
Voorzitter: Ouderling W.P. Kooy
Secretaris: De heer P.J. van der Poel

  • © hersteld hervormde kerk 2022