Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Jeugdvereniging Jonathan

Jeugdvereniging Jonathan heeft als doel:
- De bestudering van de Heilige Schrift en alles wat op Gods Koninkrijk betrekking heeft om zo, onder de zegen des Heeren, het heil van haar leden te bevorderen;
- De bestudering ban de Bijbelse beginselen en de toepassing daarvan op de terreinen van kerk, maatschappij en persoonlijk leven.
- De onderlinge band tussen de jeugd van de gemeente te versterken.

Jeugdvereniging Jonathan is bedoeld voor jongeren van de gemeente in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Het lidmaatschap kan beginnen in het kalenderjaar waarin men de leeftijd van 12 jaar bereikt en eindigt wanneer de 16 jarige leeftijd wordt bereikt (of wanneer het aantal leden dit toelaat, op het einde van het verenigingsseizoen waarin de 16-jarige leeftijd wordt bereikt).
Jeugdvereniging Jonathan vergadert tijdens het winterseizoen 1 keer in 3 weken op zondagavond. Daarnaast worden regelmatig andere activiteiten voor de leden georganiseerd.

Leiding jeugdvereniging Jonathan:
Voorzitter: Diaken C.G. Kamerman
Secretaris: Mevrouw T.J. Dekker- van Olst
 

  • © hersteld hervormde kerk 2022