Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Jeugdvereniging De Wegbereider

 Jeugdvereniging De Wegbereider heeft als doel:
- De bestudering van de Heilige Schrift en alles wat op Gods Koninkrijk betrekking heeft om zo, onder de zegen des Heere, het heil van haar leden te bevorderen;
- De bestudering van de Bijbelse beginselen en de toepassing daarvan op de terreinen van kerk, maatschappij en persoonlijk leven;
- De onderlinge band tussen de jeugd van de gemeente te versterken.

Jeugdvereniging De Wegbereider is bedoeld voor jongeren van de gemeente in de leeftijd van 16 jaar en ouder. De jeugdvereniging vergadert in het winterseizoen 1 keer in 3 weken op zondagavond.

Leiding jeugdvereniging De Wegbereider:
Voorzitter: De heer E.A. van der Wulp
Secretaris/Penningmeester: De heer C.D. Koolwaay

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022