Dagelijks Woord

Meer over Collectemunten

Collectemunten

Tijdens de erediensten wordt gecollecteerd voor verschillende doeleinden. Als gemeente maken we gebruik van collectemunten.

We hebben 4 verschillende munten:
• Rode munten à € 0,50 (€ 25)
• Witte munten à € 0,75 (€ 37,50)
• Blauwe munten à € 1 (€ 50)
• Oranje munten à € 2 (€ 100)

De munten worden uitgegeven per 50 stuks, gemakshalve staat hierboven tussenhaakjes de waarde per zakje vermeldt. De uitgifte vindt maandelijks plaats op de 1e dinsdag van de maand. De collectemunten kunt u ophalen bij Fam. D. Dekker.
De betaling van de collectemunten gaat per bankoverschrijving op rekening van de Kerkvoogdij (NL88 RABO 0108 2971 28). De overschrijving dient bij voorkeur een dag vóór de uitgiftedatum te zijn overgemaakt onder vermelding van de munten die u wilt kopen. Bijvoorbeeld: collectemunten 2x rood en 1x blauw en u maakt dan een bedrag van € 100 over. Zo weten wij van tevoren hoeveel munten we moeten uitgeven.

De munten kunnen worden gebruikt voor de collectezakken, verjaardagfonds, zendingsbussen en de catechisatie-collectebus. We merken op dat u nog steeds contant geld kunt geven, bij voorkeur dan briefgeld. Het storten van muntgeld kost namelijk veel geld en dat willen we door de invoering van de collectemunten juist voorkomen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met kerkvoogd D. Dekker of diaken G. Kamerman.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit