Dagelijks Woord

Meer over Home

Welkom

Beste bezoeker,

Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Papendrecht.

Op deze website vindt u meer informatie over onze gemeente. Als gemeente komen wij samen in ons kerkgebouw 'Eben-Haëzer' aan de Veerdam 10  te Papendrecht.
De diensten beginnen om 09:30 uur en 14:30 uur.

Voor alle data op deze website geldt: Zo de Heere wil en wij leven.

 

 

Collecten

Omdat het niet mogelijk is om tijdens de Kerkdiensten te collecteren, willen wij u vragen om uw bijdrage voor de collecte over te maken.
 
- Kerkvoogdij: 
NL 23 RABO 0108 2971 28
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht
 
- Diaconie: 
NL 23 RABO 0108 3425 30 
t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2022