Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

Het college van kerkvoogden heeft tot doel het behartigen van alle stoffelijk belangen van de gemeente. Zij heeft hierin een zelfstandige beslissingsbevoegdheid (vrij beheer). In voorkomende gevallen overlegt zij samen met de kerkenraad.

Samenstelling college van Kerkvoogden:

De heer J. Lankhaar (voorzitter)
De heer D. Dekker (secretaris)

Het volledige postadres van de kerkenraad is:
Kerkvoogdij der Hersteld Hervormde Gemeente te Papendrecht
t.a.v. de heer D. Dekker | H. Polakstraat 16 | 3354 AG | Papendrecht

Het bankreningnummer van de kerkvoogdij is:
NL88 RABO 0108 2971 28 ten name van Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente van Papendrecht

Klik hier voor ANBI informatie van Kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente van Papendrecht.

  • © hersteld hervormde kerk 2022