Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Notabelen

Het college van notabelen heeft de volgende taken:
1. Het toezien op het door de kerkvoogden gevoerde beleid;
2. Het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting welke is opgesteld door de kerkvoogden;
3. De verkiezing van de kerkvoogden.
De notabelen worden door de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente gekozen.

Samenstelling college van Notabelen:

De heer A.J. Molendijk
De heer L. Knops
De heer M. Rijsdijk

  • © hersteld hervormde kerk 2022