Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Kinderclub Samuël

De kinderclub heeft als doel om kinderen vanaf groep 3 tot en met 8 bekend te maken met de inhoud van Gods Woord en de onderlinge band tussen kinderen van de gemeente te versterken. Een gedeelte van de avond bestaat uit het lezen uit de Bijbel, een vertelling uit de Bijbel en/of een Bijbelstudie. Daarnaast zullen er verschillende activiteiten gedaan worden, zoals knutselen, tekenen, spelletjes en dergelijke. Tijdens het winterseizoen is de frequentie om de twee weken.

Leiding kinderclub Samuël:
Voorzitter: Mevrouw D. Baas- Plaisier
Secretaris: Mevrouw A. de Jager- Baas
Penningmeester: Mevrouw M. Knops- Baas

  • © hersteld hervormde kerk 2022