Dagelijks Woord

Meer over Home

Corona maatregelen

16 november 2020

Maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Corona virus.

Kerkdiensten
De kerkdiensten zijn i.v.m. met de maatregelen rondom het Corona virus alleen toegankelijk voor de leden die zich hebben aangemeld bij de Kerkvoogdij. Op basis van de aangemelde personen is een groepsindeling gemaakt. In totaal zijn er 4 groepen, namelijk groep A, B,C en D. 

In de kerkbode staat onder het kopje ‘Kerkdiensten’ vermeld welke groep er verwacht wordt. Tevens vindt u ze hier op onze website.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor het bijwonen van de Kerkdiensten en wilt u deze alsnog bijwonen, meld u dan aan bij de Kerkvoogdij.

Algemene richtlijnen
Verder wijzen wij u op onderstaande richtlijnen:

-          Bij verkoudheid en/of koortsklachten blijft u thuis.  Wanneer u of een van uw gezinsleden het corona virus heeft, blijft het hele gezin thuis!
-          Op aanwijzing van de koster kunt u het kerkgebouw betreden.
-          Jassen etc. kunnen niet worden opgehangen in de hal.
-          Handen dienen ontsmet te worden. Hiervoor staat een dispenser in de hal.
-          U krijgt uw plaats aangewezen door de koster.
-          Toiletbezoek minimaliseren.
-          Er zal niet gecollecteerd worden: u kunt uw collecte geld blijven overmaken naar de rekening van de kerkvoogdij en diaconie.
-          U kunt het kerkgebouw aan de voorzijde verlaten op aanwijzing van de koster.
-          Na de dienst geen sociale contacten onderhouden rondom het kerkgebouw.
 

Verenigingen

De vergaderingen van de Jeugdvereniging De Wegbereider, mannenvereniging Boaz en vrouwenverening Ruth gaan niet door.

  • © hersteld hervormde kerk 2021